O NAMA

Ekumenski muški hor postoji više od 30 godina

JUČE, DANAS, SUTRA

  • DANAS

Šta je ekumeniski muški hor? Ko smo mi?

Ekumenski muški hor okuplja osobe hrišćanske veroispovesti radi izučavanja, negovanja i izvođenja duhovne muzike i rada na unapređenju jedinstva hrišćana, kroz kulturni dijalog laika i ekumensku duhovnost. Iako je osnovan sa blagoslovom Katoličke crkve, Ekumenski muški hor čine pripadnici različitih hrišćanskih konfesija i nacionalnosti. Oni svojim tradicijama obogaćuju jedni druge, zajednički gradeći identitet ovog ansambla uz moto: „Jedinstvo u različitosti".

Harmonično pevanje koje produbljuje i svedoči bratstvo među hrišćanima Ekumenski muški hor iskazuje izvođenjem bogatog repertoara duhovnih pesama na latinskom, crkvenoslovenskom, hrvatskom, slovenačkom, srpskom i na drugim jezicima. Pod pokroviteljstvom beogradskog nadbiskupa i metropolita ovaj ansambl nastupa na bogosluženjima, organizuje koncerte i javne nastupe.


  • 1973JUČE

Istorija Ekumenskog muškog hora

Osnovan 1973. inicijativom katedralnog župnika i dekana g. Hermana Habića i grupom mladih Slovenaca, ansambl ubrzo dobija ime Ekumenski moški zbor. Pevajući u Beogradskim crkvama hor je zadobio simpatije slušalaca. Svoj blagoslov i podršku dao je tadašnji nadbiskup dr Gabriel Bukatko, a pokroviteljstvo horu pružili su i svi njegovi naslednici. Jedinstvenim zvukom i repertoarom duhovne muzike koja se nije mnogo izvodila u vreme komunizma, ansambl je privukao pripadnike drugih naroda, kako istočne, tako i zapadne crkve.

Već na proslavi desetogodišnjice hor je imao multikulturalni i istinski ekumenski karakter. Slaveći pesmom Boga, bogateći mnoga evharistijska slavlja i druge crkvene obrede, hor je često nastupao. Tokom nekih godina i preko 50 puta. Pored Beograda, hor beleži nastupe i u Nišu, Kragujevcu, Subotici i drugim mestima. Na prvoj velikoj turneji u Ljubljani 1979. godine, pred brojnom slovenačkom publikom pokazuje da ima dobru postavku i da poseduje visok umetnički kvalitet. Ekumenskim muškim horom rukovodili su Franc Jamnik, Franc Ban, Jurij Devetak CM, Jože Kranjc i naravno Zlatan Vauda, a među članovima je tokom istorije bilo i desetak sveštenika. Onima koji nisu više sa nama odajemo dužnu zahvalnost godišnjim tradicionalnim rekvijemom sredinom korizme.

Uprkos smeni generacija, preseljenjima i teškim istorijskim prilikama, Ekumenski muški hor nije prestao da radi iako je značajno smanjio broj nastupa. Početkom druge decenije ovog veka sinergijom mladog dirigenta Bratislava Prokića, orguljašice Marije Družijanić, uprave i svih pevača, hor doživljava svoju renesansu. Pokroviteljstvom beogradskog nadbiskupa i metropolita održava se kontinuitet i tradicija, dok se istovremeno čine novi iskoraci na svedočenju jedinstva hrišćana kroz muzičku umetnost Crkve kao njenog odraza večnosti.

  • SUTRA

Vizija i ideja Ekumenskog muškog hora

Naša vizija je miran i stabilan region Balkana u kojem narodi žive zajedno, a njihove tradicije, jezici i verovanja čine veseli preplet boja na ćilimu. Našu misiju na polju kulture i religije vidimo kao značajnu. Ekumenski muški hor već u sebi živi kulturu dijaloga, saradnje i bratske ljubavi, a različitost kultura iz koje dolazimo ulažemo u zajednički stvaralački proces. Tu energiju želimo da proširimo među vernim narodima kroz naše koncerte i druge javne nastupe.

Posvećeni smo ideji kulturnog ekumenizma, kroz koju gradimo muzičku, kao i vanmuzičku harmoniju. Radićemo predano da dobijemo podršku i blagoslov Srpske pravoslavne crkve i svih njenih pastira i arhipastira, državnih institucija kao i pojedinaca koji mogu doprineti našem plemenitom cilju, u slavu Božiju, Crkvi na korist, a svima nama na radost.